Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Oświadczam i przyjmuję do wiadomości że:

  1. Administratorem danych osobowych jest Multifinance Sp. z o.o. , Regon 300025479 , KRS 0000230578 , ul. Pszenna 6 62-064 Plewiska.

  2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne w celu przygotowania oferty, zawarcia umowy ubezpieczenia ,obsługi polis i okołoubezpieczeniowej obsługi moich potrzeb.

  3. Dane osobowe będą wykorzystane w celu obsługi ubezpieczeniowej i będą przekazane do Towarzystw Ubezpieczeniowych w celu kalkulacji ofert oraz wystawienia polis.

  4. Przetwarzaniem danych w imieniu administratora mogą się zajmować podmioty współpracujące z administratorem wyłącznie w celu obsługi ubezpieczeniowej i innych usług prowadzonych przez administratora.

  5. Mam prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i usunięcia w warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.

  6. Mam prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.

  7. Wyrażam zgodę na otrzymywanie ofert, polis ,dokumentów oraz informacji związanych z zawieranymi umowami ubezpieczenia i z datami badań technicznych samochodów tradycyjną pocztą, drogą telefoniczną lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Szybki kontakt

grupa Multifinance