Ubezpieczenia majątkowe

Ubezpieczenia majątkowe są bardziej złożone w swojej konstrukcji. Mogą dotyczyć nie raz dorobku całego naszego życia. Ubezpieczamy domy, mieszkania, mienie ruchome i inną naszą własność. Zdarza się, że bank wymusza na nas ubezpieczenie domu. Niestety jest to ubezpieczenie tylko dla banku.

Czy wiesz, że wystarczy kilka minut rozmowy? Dowiesz się dokładnie jakiego zakresu ubezpieczeń naprawdę potrzebujesz.

Ubezpieczając swój majątek, zwróć uwagę na zakres ochrony. Od ognia i innych zdarzeń losowych, ruchomości domowych. Odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym, w razie kradzieży, Assistance i wiele innych.

Ubezpieczenie majątkowe. To jedno z najważniejszych ubezpieczeń chroniących dorobek naszego życia.